Pasha Tarino

Pasha Tarino, Krasnodar

Tattoos Pasha Tarino

Tattoo Gallery - 1

Clown girl tattoo

11 months ago

Lynx head tattoo

11 months ago

Ninja tattoo

11 months ago

Horse head tattoo

11 months ago

Birds tattoo

one year ago

Fox tattoo

one year ago

Pigeons tattoo

one year ago

Wild wolf tattoo

one year ago

Squirrel tattoo

one year ago

Owl and forest tattoo

one year ago

Clown tattoo

one year ago

Linx tattoo

one year ago


Han solo and bb8 tattoo

one year ago

Gorilla tattoo

one year ago

Woman face tattoo

one year ago

Tiger head tattoo

one year ago

Tom hardy tattoo

one year ago

Witcher armor tattoo

one year ago

Boba fett tattoo

2 years ago

Birds tattoo

2 years ago

Imperator furiosa tattoo

2 years ago

Lion tattoo

2 years ago

Mask tattoo

2 years ago

Creepy eye tattoo

2 years ago

Conor mcgregor tattoo

2 years ago

Triss merigold tattoo

2 years ago

Fox with spectacles tattoo

2 years ago

Terminator tattoo

2 years ago

Nosferatu tattoo

2 years ago

Fox tattoo

2 years ago

ALLRANDOMBESTTOP
next next
Copyright © 2017   |   All rights reserved   |   World Tattoo Gallery   |   SWD Web
Top