Pasha Tarino

Pasha Tarino, Krasnodar

Tattoos Pasha Tarino

Tattoo Gallery - 1

Clown girl tattoo

6 months ago

Lynx head tattoo

6 months ago

Ninja tattoo

6 months ago

Horse head tattoo

6 months ago

Birds tattoo

10 months ago

Fox tattoo

10 months ago

Pigeons tattoo

10 months ago

Wild wolf tattoo

11 months ago

Squirrel tattoo

11 months ago

Owl and forest tattoo

11 months ago

Clown tattoo

11 months ago

Linx tattoo

11 months ago


Han solo and bb8 tattoo

11 months ago

Gorilla tattoo

11 months ago

Woman face tattoo

11 months ago

Tiger head tattoo

11 months ago

Tom hardy tattoo

11 months ago

Witcher armor tattoo

12 months ago

Boba fett tattoo

12 months ago

Birds tattoo

12 months ago

Imperator furiosa tattoo

12 months ago

Lion tattoo

12 months ago

Mask tattoo

12 months ago

Creepy eye tattoo

12 months ago

Conor mcgregor tattoo

one year ago

Triss merigold tattoo

one year ago

Fox with spectacles tattoo

one year ago

Terminator tattoo

one year ago

Nosferatu tattoo

one year ago

Fox tattoo

one year ago

ALLRANDOMBESTTOP
next next
Copyright © 2017   |   All rights reserved   |   World Tattoo Gallery   |   SWD Web
Top