Aleksandra Katsan

Photos Aleksandra Katsan

All Photos - 3

Poppy tattoo

6 years ago

Origami birds tattoo

6 years ago

Flower tattoo

6 years ago

Turtle tattoo

6 years ago

Ballerine tattoo

6 years ago

Poppy flower tattoo

6 years ago

Little bird tattoo

6 years ago

Sailing boat tattoo

6 years ago

Dandelion tattoo

6 years ago

Flowers tattoo

6 years ago

Watercolor rose tattoo

6 years ago

Nature tattoo

6 years ago


Abstract compass tattoo

6 years ago

My neighbor totoro tattoo

6 years ago

Crow woman tattoo

6 years ago

Ship tattoo

6 years ago

Flower tattoo

6 years ago

Deadly bird tattoo

6 years ago

Butterfly tattoo

6 years ago

Science cat tattoo

6 years ago

Seahorse tattoo

6 years ago

Unicorn tattoo

6 years ago

Triangle with eye tattoo

6 years ago

Lighthouse tattoo

6 years ago

Spiderman tattoo

6 years ago

ALLRANDOMBESTTOP
next next
Copyright © 2017   |   All rights reserved   |   World Tattoo Gallery   |   SWD Web
Top